Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Saturday the 5th of July 2008

11:41 PM

Mandy vertrokken naar de USA

Zaterdag 5 juli was voor Charlie geen leuke dag. Want Mandy vertrok definitief naar de USA.Niet Alleen Mandy maar ook zijn 3 zoontjes Charlie,Vincent en Angelo gingen mee. Dus Charlie en Mandy zijn voorlopig als duo niet te boeken tenzij men Mandy laat overkomen uit de USA.

0 comment(s).

There are no comments to this entry.